Company Programme lærervejledning - Innovation og Teknologi

PDF

Company Programme lærervejledning - Innovation og Teknologi

Dette materiale er udviklet med henblik på at forberede elever i innovation C og teknologi B
til at deltage i Company Programme-konkurrencerne. Men da en stor del af lærerplanen for
teknologi A er identisk med lærerplanen for teknologi B, og teknologi A har endnu mere fokus
på innovation og iværksætteri i fagets formål, passer materialet også rigtig godt til undervisningen
i teknologi A. Det samme gør sig gældende i forhold til innovation B og C.

Materialet lægger sig tæt op ad de faglige mål for fagene og er dermed eksamensforberedende. Begreberne
fra bekendtgørelsen i innovation er i overskrifterne på materialets procesdele grønne, mens begreberne fra bekendtgørelsen i teknologi er gule.


Materialet er lavet som et sammenhængende og længerevarende problembaseret projektforløb med udgangspunkt i autentiske problemstillinger, brugerbehov eller elevernes egne visioner og drømme. Eleverne skal selv identificere disse ved at være foretagsomme og agere med omverdenen.

Tankerne bag materialet er, at eleverne arbejder med at lave en forretningsmodel, men at deres procesarbejde er mere baseret på effectuation end den måde, man traditionelt arbejder med sin forretningsmodel på.


For at nedbryde de overordnede mål til delmål er materialet bygget op i 8 forskellige procesdele, der hver deles op i 3 niveauer. Niveauerne er opbygget, så der kræves stigende grad af foretagsomhed og selvstændighed fra elevernes side. Dette giver mulighed for progression og differentiering i undervisningen, da alle grupper ikke behøver at nå igennem alle niveauerne i de forskellige procesdele. Det anbefales dog, at alle grupper kommer gennem alle procesdelene på minimum niveau 1.