"Hvem er du?"

Dette undervisningsmateriale er lavet med henblik på at inspirere til at integrere tværetnisk dialog i undervisningen med henblik på at opnå forståelse og indsigt, hvilket er væsentlige forudsætninger at beherske i arbejde med innovation.

Materialet er resultatet af det Fondsstøttede projekt ”Hvem er du”, som Viby Gymnasium & Tornbjerg Gymnasium fik støtte af Fonden for entreprenørskab i samarbejde med organisationen "Dialog på Tværs".

Materialet består af 4 undervisningsforløb i hhv. samfundsfag, dansk, historie, religion & et introforløb til nye HF-studerende.

"Hvem er du?"
PDF

"Hvem er du?"

Dette undervisningsmateriale er lavet med henblik på at inspirere til at integrere tværetnisk dialog i undervisningen med henblik på at opnå forståelse og indsigt, hvilket er væsentlige forudsætninger at beherske i arbejde med innovation.

Materialet er resultatet af det Fondsstøttede projekt ”Hvem er du”, som Viby Gymnasium & Tornbjerg Gymnasium fik støtte af Fonden for entreprenørskab i samarbejde med organisationen "Dialog på Tværs".

Materialet består af 4 undervisningsforløb i hhv. samfundsfag, dansk, historie, religion & et introforløb til nye HF-studerende.