Konkurrence

Ansøgning om sparring med Danske Bank på regional messe i Aalborg

Alle Company Programme-hold har mulighed for at komme i betragtning til en ca. 15 minutter lang sparringssamtale med en Danske Bank-frivillig i forbindelse med et regionalt event, de deltager i. Samtalen er en oplagt mulighed for at få konstruktiv og værdifuld feedback til det videre arbejde med ideen, og så giver samtalen holdet mulighed for at modtage en pris på 4000 kr.


Hvordan kommer man i betragtning til sparring?

Alle hold, der ønsker at komme i betragtning til en samtale, skal ansøge ved at tilmelde holdet her (få aktiveringskode fra din Company Programme-underviser) og udfulde formularern, der rummer spørgsmål omkring ideen – f.eks. omhandlende behov/problem, kunder, målgruppe osv. Se formularens spørgsmål via linket i boksen til venstre. Derudover skal holdet uploade de budgetter, de har på ansøgningstidspunktet – som en samlet fil, så husk at have disse klar ved tilmeldingen, da man ikke kan vende tilbage og gøre dette senere!

Deadline for ansøgning

Deadline for ansøgning til denne sparring er: 23. januar 2024

OBS!: Tilmelding til ansøgningen kræver aktiveringskode fra holdets Company Programme-underviser.


På baggrund af de indsendte ansøgninger og vedhæftede budgetter udvælger Fonden for Entreprenørskab de hold, der tildeles sparringstid, da der er et begrænset antal pladser. Alle hold modtager besked om, om de er tildelt tid efter ansøgningsfristen.


Hvordan foregår samtalen?

Samtalen finder sted samme dag som det regionale event, og de udvalgte hold modtager praktisk information fra den regionale arrangør.

Til sparringen med Danske Bank modtager holdet feedback og sparring fra en Danske Bank-frivillig med afsæt i den indsendte ansøgning. Ansøgningen fungerer således også som baggrundsviden for den frivillige. 

Efter sparringen udpeger den Danske Bank-frivillige, det eller de hold, der skal modtage en pris på 4000 kr. Holdene modtager besked – enten på dagen for eventet eller efterfølgende.

Fonden for Entreprenørskab overfører herefter priserne til den skole, som holdet er tilknyttet.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte programleder Mette Meulengracht Jensen på mettem@ffefonden.dk