Webinar

NEIS – et EUD/EUX-netværksmøde om brugen af AI i innovations- eller iværksætterundervisningen

Et netværksmøde for dig, der

  • vil med i et netværk om innovations- og iværksætterundervisning på erhvervsuddannelserne
  • har lyst til at deltage i 3 online-møder om året og i ét fysisk møde
  • er åben for at udveksle erfaringer med andre
  • har lyst til at udvikle egen undervisning

 

Program


• Velkomst og hilse-på

• Oplæg v/Morten Walsted: Betragtninger og erfaringer fra rollen som AI Intraprenør og Educator med ansvar for implementering af AI i organisationen på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

• Oplæg: Indblik i viden opsamlet om brugen af AI i undervisningssammenhæng

• Erfaringsudveksling og netværksdrøftelse om deltagernes egen brug af AI i undervisningssammenhæng.

• Opsamling i plenum: Hvad tager vi med herfra i dag?

• Farvel og tak for i dag


På netværksmødet kommer du til at møde andre deltagere, der kommer fra forskellige dele af landet og forskellige erhvervsuddannelser – og som alle har en interesse i innovation eller iværksætteri i undervisningen.
Deltagelse i mødet forudsætter medlemskab af netværket. Du kan melde dig ind her