Webinar

NEIS – et EUD-EUX-netværksmøde om handlekompetence og tro på egne evner

Et netværksmøde for dig, der

  • vil med i et netværk om innovations- og iværksætterundervisning på erhvervsuddannelserne
  • har lyst til at deltage i 3 online-møder om året og i ét fysisk møde
  • er åben for at udveksle erfaringer med andre
  • har lyst til at udvikle egen undervisning

 

På mødet vil du få

  • oplæg om teoriernes kobling til undervisningen
  • input fra erfarne undervisere om praktisk anvendelse
  • dialog om mulighederne i din og de øvrige deltageres egen undervisning


På netværksmødet kommer du til at møde andre deltagere, der kommer fra forskellige dele af landet og forskellige erhvervsuddannelser – og som alle har en interesse i innovation eller iværksætteri i undervisningen.

Deltagelse i mødet forudsætter medlemskab af netværket. Du kan melde dig ind her