Masterclass Webinar

Kvinder, mangfoldighed og entreprenørskab – hvad kan vi lære af historien?

Kvinders professionelle og entreprenante liv er ofte fraværende i historiebøgerne. Med en mere retvisende forståelse af fortiden i ryggen, kan vi blive klogere på nutiden og bevidst forme fremtiden. Det har forskere fra Københavns Universitet vist i deres projekt; Kvinder i Dansk Arkitektur 1925-75, som har fokuseret på de mange kvinder, der har arbejdet med arkitektur og byudvikling i Danmark i det 20. århundrede.

Til denne Master Class kan du høre hvordan dette projekt har bidraget aktivt og positivt til debatten om køn, repræsentation og entreprenørskab, og om hvordan forskerne på en innovativ måde har brugt rollemodeller fra historien til at vise nutidens børn, unge og studerende hvorfor diversitet er vigtig og relevant i en entreprenant kontekst.

Hvad kan du forvente at få ud af oplægget?

  • Indsigt i ny samfundsrelevant forskning om kvinder, køn og arkitektur
  • Ideer til, hvordan impact i forskning og undervisning kan gå hånd i hånd
  • Konkrete eksempler på ny tænkning omkring rollemodeller, samarbejdsformer og entreprenørskab
  • Ideer til hvordan ny forskning kan kommunikeres ud til forskellige målgrupper på en innovativ måde
  • Metoder, strategier og resultater til inspiration for at udvikle en mangfoldig og inkluderende ledelsespraksis og talentudvikling der, hvor du er.

 

Til Master Class’en vil du møde Svava Riesto og Henriette Steiner som begge er forskere og undervisere fra Københavns Universitet. De vil dele deres viden fra det historiske projekt samt fortælle om de feministiske ledelsesprincipper, der har ligget til grund for deres projektarbejde.

Kvinder i Dansk Arkitektur 1925-75 er et kollektivt forskningsprojekt på Københavns Universitet, der for første gang har givet et samlet billede af den store betydning, kvinder har haft for udviklingen af arkitektur og byudvikling i Danmark i det 20. århundrede. Projektet viser hverken kvinderne som sololøbere eller oversete heltinder, sådan som berømte arkitekter ofte bliver portrætteret i bøger eller film, og hvilket ofte giver et misvisende billede af kreativt arbejde. Snarere viser forskerne, at arkitektur i det 20. århundrede er blevet til gennem samarbejder præget af diversitet og mangfoldighed. Denne oversete mangfoldighed er interessant at fokusere på i dag, hvor vi som samfund skal forholde os til mange komplekse opgaver med blandt andet den grønne omstilling af vores bygninger og byer. Opgaver, der kræver samarbejde mellem mennesker med mange forskellige former for viden og erfaringer.

Projektet var nomineret til Fonden for Entreprenørskabs Diversitetspris 2023.

Læs mere om projektet på www.womenindanisharchitecture.dk og i bogen Ufortalte historier. Om kvinder, køn og arkitektur i Danmark - Strandberg Publishing A/S