Webinar

Mestring af karakteregenskaber i entreprenørskabsuddannelser

Mod, Nysgerrighed, Etik, Nærvær, Modstandskraft og Personligt Lederskab: Vejen til succes i det 21. århundrede?

 

21st Century Skills er de kompetencer, der er afgørende for at trives og lykkes i den moderne verden. Charles Fadel, en af de førende tænkere inden for uddannelsesinnovation, har udviklet en 4-dimensionel uddannelsesmodel, der fokuserer på at fremme de studerendes:

 

  • Viden og forståelse: Dybdegående læring og evnen til at forstå komplekse emner.
  • Færdigheder: Kommunikation, kritisk tænkning, kreativitet og samarbejde
  • Karakteregenskaber: Udvikling af seks karakteregenskaber: Mod, nysgerrighed, etik, nærvær, modstandskraft og personligt lederskab.
  • Meta-læring: Evnen til at lære, tilpasse sig og forandre sig gennem hele livet.

 

På denne Master Class vil Erhvervsakademi Aarhus dele deres erfaringer med at udvikle og integrere undervisning i karakteregenskaber på deres fuldtidsuddannelser.  

Hvad kan du forvente at få ud af oplægget?

Du vil få indsigt i Erhvervsakademi Aarhus' tilgang til at arbejde med de studerendes personlige kompetencer i form af de 6 karakteregenskaber. De vil dele konkrete eksempler, metoder og resultater, der forhåbentlig kan inspirere dig til at tage skridtet mod at integrere denne model i din egen praksis.

 

Cphbusiness vil ligeledes dele ud af deres erfaringer med undervisning i personlige karakteregenskaber, som de har arbejdet med i de senere år.