Tilbage til oversigten over Fondens artikler

12.03.2024

Ny undersøgelse: En ensom helt er de unges billede af en iværksætter

Regeringens kommende iværksætterstrategi nærmer sig. Vi ved ikke præcist, hvad der bliver lagt på bordet, men vi ved, at det afsatte beløb er vokset, og der er ønsker om at løfte Danmark op til ”verdens bedste iværksætterland.” 

I Fonden for Entreprenørskab mener vi, at det er strengt nødvendigt, at børn og unge tidligt møder entreprenørskabsaktiviteter i uddannelsessystemet, hvis Danmark skal løfte sig som iværksætterland.

Derfor har vi med en YouGov-undersøgelse spurgt, hvordan de unge ser på entreprenørskab og entreprenørielle kompetencer, og i hvor høj grad vores skolesystem formår give dem det. Kort sagt tyder det på, at der er lidt vej endnu. Undersøgelsen viser, at de unges idé om iværksætteri ikke helt flugter med virkeligheden. Den viser også, at de færreste oplever, at de bliver klædt nok på med vigtige kompetencer såsom finansiel viden.

Inden vi dykker ned i undersøgelsen, skal vi have begrebet entreprenørskab helt på plads. Det handler nemlig ikke kun om evnen til at starte virksomhed. Entreprenørielle kompetencer er nyttige i flere facetter af livet, fordi de handler om evnen til at skabe, forandre og gøre en forskel som menneske, uanset om det er som iværksætter, medarbejder eller i livet generelt.  

Nogle af de vigtigste kompetencer i entreprenørskab er ’robusthed’, ’samarbejdsevner’, ’lederskabsevner’, ’afprøvningsevner’, ’ideudviklingsevner’ og ’finansiel viden’. Det er alt sammen egenskaber, man kan udvikle sin undervisning til at træne elever og studerende i på alle niveauer af uddannelser.        

I vores undersøgelse har vi bedt 303 unge mellem 15-20 år om at rangere kompetencerne efter, hvad der er den vigtigste at have i livet generelt, og hvad der er den vigtigste at have som iværksætter. Herefter har de svaret på, hvor stort et fokus, de synes, der har været på disse kompetencer i deres uddannelse.

Undersøgelsen tegner ikke et helt billede, men den viser alligevel en række interessante streger, som kunne være værd at tegne videre på. For eksempel som en del af en iværksætterstrategi. 

I forhold til den vigtigste kompetence i livet generelt udpeger knap halvdelen af de unge ’samarbejdsevner’ som den vigtigste, mens ’robusthed’ og ’finansiel viden’ står som nummer to og tre.
Kun få peger på lederskabsevner, ideudviklingsevner og afprøvningsevner som de vigtigste. 

I forhold til den vigtigste kompetence som iværksætter udpeger over halvdelen af de adspurgte ’ideudviklingsevner’ som den vigtigste. Bagefter kommer ’lederskabsevner’ og ’finansiel viden’, mens ’afprøvningsevner’, ’robusthed’ og ’samarbejdsevner’ alle ligger lavt.

De unge ser ud til at have et billede af iværksætteren som en ensom helt, der klarer det hele selv, så længe idéen bare er god nok. Det syn adskiller sig tydeligt fra vores ekspertgruppe af iværksættere, som vi forinden har bedt om at rangere kompetencerne på samme vis. De understreger ’robusthed’, ’vedholdenhed’ og ’samarbejde’ som de vigtigste. Med andre ord gemmer der sig en stor kommunikationsopgave i at vise de unge, hvad der også udgør en god iværksætter.  

Vi undersøgte også, i hvilken grad de unge mener, at der er fokus på disse entreprenørskabskompetencer i undervisningen. Det første, der springer i øjnene, er at meget få synes det.

Zoomer vi en på kompetencen finansiel viden, rangerer de unge den som meget vigtig, men de mener omvendt ikke, at de mestrer kompetencen, eller at de møder den nok i undervisningen. Til gengæld er det den kompetence som flest føler, de mestrer, hvis de er blandt de få, der har oplevet entreprenørskabsundervisning. Det ser derfor ud til, at entreprenørskabsundervisning kan fungere som en effektiv måde til at klæde de unge på med finansiel viden.  

Generelt set peger denne undersøgelse altså i retning af, at vi står over for en vigtig opgave, hvis vi skal klæde de unge på til at indgå i målet om at blive et af verdens førende iværksætterlande. En klar opfordring til regeringen fra vores side er derfor at huske en strategi, der indeholder tiltag, som tydeligt kommunikerer over for de unge, hvad en dygtig iværksætter er. Vi skal sørge for, at den yngre generation bliver klædt bedre på i skolen med kompetencer, der bidrager til entreprenant dannelse. Ikke kun til gavn for iværksætteriet, men for deres videre færd i livet generelt.

Se hele rapporten her.